Drewniane place zabaw producent
bezpieczeństwo i dobra zabawa!
Dziś jest środa, 12 czerwca 2024 r.
Zasady serwisu i konserwacji urządzeń
Zgodnie z obowiązującymi normami kontrola i konserwacja urządzeń powinna odbywać się przez:
 • Regularną kontrolę przez oględziny:
  Dla placów zabaw intensywnie użytkowanych lub narażonych na wandalizm wykonywana codziennie, w ramach której należy sprawdzać:
  • czystość
  • stan nawierzchni
  • prześwity między urządzeniami i gruntem
  • wykończenie wygładzonych powierzchni
  • wystające fundamenty
  • ostre krawędzie
 • Kontrolę funkcjonalną:
  Wykonywaną co miesiąc polegającą na sprawdzeniu funkcjonowania i stabilności sprzętu z uwzględnieniem stopnia zużycia i prawdopodobieństwa aktów wandalizmu.
 • Coroczną kontrolę podstawową:
  Wykonywaną przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę, który przeprowadzi badania techniczne urządzenia oceniając ogólny pozom bezpieczeństwa.
 • Książka przeglądów i kontroli wyposażenia:
  Należy ją prowadzić i dokonywać zapisów wszystkich działań podejmowanych w ramach nadzorowania bezpieczeństwa.

Proponujemy Państwu wykonanie przeglądów corocznych przez wyspecjalizowane ekipy montażowe.

Termin wykonania przeglądu Marzec - Grudzień Styczeń - Marzec
Przegląd podstawowy 3% 2%
Przegląd rozszerzony 5% 4%

% wartości cen katalogowych urządzeń dla danego standardu wg aktualnego cennika.

Zakres przeglądu podstawowego:
 • Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego urządzeń
 • Kontrola stanu fundamentów
 • Kontrola stanu powierzchni w obszarze upadku
 • Sprawdzenie i dokręcenie elementów mocujących
 • Usunięcie powstałych ponadnormatywnych luzów w elementach ruchomych
 • Przesmarowanie łożysk wymagających obsługi
 • Uzupełnienie zaślepek zabezpieczających
 • Sporządzenie protokołu z przeglądu, wpis do książki gwarancyjnej (zgodnie z PN-EN)
Zakres przeglądu rozszerzonego:
 • Punkty 1 – 7
 • Odmalowanie wszystkich elementów impregnatem Drewnolit lub farbami ftalowymi zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie InspiroART.
 • Sporządzenie protokołu z przeglądu, wpis do książki gwarancyjnej (zgodnie z PN-EN)